Vajinismus Hastalığı Risk Faktörleri

Vajinismus Hastalığı Risk Faktörleri

Vajinismus Risk Faktörleri Vajinismus toplumun tüm kesimlerinde yaygın olarak görülen bir cinsel ilişki sorunudur. Bu bölümde vajinismus açısından risk altında olan kişiler ve vajinismus risk faktörleri ele alınmaktadır. Nitekim vajinismus hastalarının birbirine benzeyen pek çok ortak yönleri mevcuttur.

Vajinismus için kimler risk altındadır?

1) Kişilik yapısı ve ortak özellikler:

Kişilik yapısı önemli bir risk faktörüdür.

Adeta büyümek istemeyen, çocuksu, anne-babaya bağımlı kişilik yapısına sahip olan kızlar ileri yaşlarda vajinismus açısından risk taşımaktadır.
"Canım tatlıdır" diye düşünen ve değişik korkuları olan kadınlar (iğne, kan, dişçi, kedi, köpek, böcek, yükseklik korkuları gibi).
Yaşanılan olaylarda aşırı derece etki altında kalanlar. Örneğin bir film sahnesi veya yaşanılan trajik bir olayın etkisini uzun bir süre içinde yaşayanlar.
Cinsel bilgi ve tecrübesi az olanlar.
Eşinin cinsel tecrübesinin az olması nedeni ile korkuları olanlar (“Ya eşim bana ilişki sırasında zarar verirse, yanlış bir hareket yaparsa”) düşüncesi olanlar.
Katı dini ve geleneksel kurallarla büyütülen kızlar vajinismus açısından risk altındadırlar.
Vajinismus sorunu toplumda her kesimi ilgilendiren bir problemdir. Hastaların %80’ini en az lise mezunu olup eğitimli bayanlarda daha sıktır.

İyi kız olma sendromu nedir?
Ebeveynleri tarafından hiçbir cinsel bilgi verilmeden yetiştirilen, cinselliğin yok sayılması veya kötülenmesi yönünde mesajlarla büyütülen “iyi kızlarda” ileriki yaşlarda vajinismus, cinsel isteksizlik, cinsel tiksinti ve orgazm olamama sorunları sık olarak ortaya çıkmaktadır. Türk toplumunda oldukça yaygın olan, bu şekilde çevreleri ve aileleri tarafından yetiştirilen kızlarda gelişen bu probleme "iyi kız olma sendromu" denmektedir.

İyi kız olma sendromu özellikleri taşıyan kadınlarda cinsel ilişki “kocayı tatmin etme yönünde bir görev” olarak kabul edilmektedir. İyi kızlar mükemmeliyetçi, içsel disiplinleri oldukça fazla ve titiz bir yapıya sahiptirler.

2) Aile yapısı:

Aile yapısı da vajinismus için risk faktörü olabilir:

Kendi aileleri aşırı düzeyde koruyucu, kollayıcı olanlar.
Anne veya babası baskın (dominant olanlar).
Hem anne hem de babası baskıcı ve tutucu olanlar.
Anne ve baba yerine ailenin başka fertleri tarafından büyütülenler (özellikle dede, babaanne baskısı yaşayanlar) vajinismus için risk grubundadırlar.


3) Gebe kalma korkuları:

Töresel veya dini yönden eğitimli kişilerde veya bekâr olmasına rağmen erkek arkadaşı/ nişanlısı ile birlikte cinsel ilişkiyi deneme aşamasında olan bayanlar gebe kalma ve sonrasında kürtaj olma korkularından dolayı vajinismus problemi ile karşı karşıya kalabilirler. Nadiren de olsa, gebe kalmak istemeyen bazı çiftlerde vajinismus sorunu oluşabilir.

4) Geleneksel ve / veya dini baskılar:

Cinsel bakışın son derece katı ve kurallara bağlı olan geleneksel çevrelerde, özellikle çocukluğunda katı dini eğitim alanlarda ileride vajinismus problemi riski bulunmaktadır. 

Vajinismus riskini azaltmak mümkündür!
Vajinismus açısından riski azaltmada en önemli etken çok erken yaşlardan itibaren aile ve okul tarafından cinsel eğitimin verilmesidir. Çünkü bilgi eksikliği ve hatalı bilgilenmeye sahip kişiler ileriki yıllarda vajinismus ve diğer cinsel sorunlar açısından en fazla risk altında olacaklardır.

Vajinismus için önemli risk faktörlerinden birisi de doğuştan gelen  genetik özelliklerdir.